Aktualności

2018-06-20

Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Squasha

20.06.2018

Szanowni Państwo,

W dniu 17 czerwca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Squasha (PFS).

W trakcie Walnego Zebrania Członków powzięto między innymi uchwały o powołaniu do Zarządu PFS następujących osób: Rosanna Radlińska - Tyma jako Prezes Zarządu, Andrzej Uryga - jako Członek Zarządu, Michał Sieradzan - jako Członek Zarządu.

Żadna z wymienionych wyżej osób nie jest członkiem PFS. Ponieważ osoby te nie są członkami zwyczajnymi ani członkami założycielami PFS, osobom tym, zgodnie z postanowieniami Statutu PFS oraz ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, nie przysługuje bierne, ani czynne prawo wyborcze w PFS. W związku z tym osoby te nie mogą pełnić funkcji Prezesa lub członka Zarządu Polskiej Federacji Squasha. W konsekwencji, powołanie tych osób do Zarządu PFS jest nieważne i PFS nie posiada skutecznie wybranego nowego Zarządu.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem prac Zarządu PFS, w przypadku, gdy Walne Zebranie nie wybierze w wyznaczonym terminie członków Zarządu Stowarzyszenia, kadencja dotychczasowych członków Zarządu zostaje przedłużona automatycznie o dalsze trzy miesiące do momentu wyboru nowych członków.

W związku z wyżej opisanymi faktami, dotychczasowy Zarząd PFS, poinformuje organy nadzoru o przebiegu Walnego Zebrania Członków oraz zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem,

Zarząd Polskiej Federacji Squasha


18.05.2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Polskiej Federacji Squasha do udziału w Walnym Zebraniu, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2018 r. w sali Centrum Konferencyjnego AS-Bud mieszczącej się w budynku Central Tower przy Alejach Jerozolimskich 81 w Warszawie. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godzinę 12:00. Walne Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Zarząd PFS

Szczegóły dotyczące zebrania dostępne tutaj.
 

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner