Aktualności

2017-03-17

II edycja Programu „KLUB” Ministerstwa Sportu i Turystyki

W 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło realizację Programu „Klub” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania w 2017 roku należy składać do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące Programu dostępne są na stronach MSiT.

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner