Aktualności

2012-02-17

Odpowiedź na protest w sprawie rozgrywek PLS 2-giej kolejki w Szczecinie

W odpowiedzi na protest, który został wpisany do protokołu meczu pomiędzy drużyną "Babolat SC Pilchowo" oraz "Squash Zone Club 1" przez kapitana drużyny "Babolat SC Pilchowo" Piotra Chomickiego o treści:

"Drużyna Squash Zone Club wystawiła nieobecnego zawodnika Nadava Tannena na pierwszej rakiecie w celach taktycznych. Mecz powinien zostać zweryfikowany jako v/o dla Babolat SC Pilchowo"

wyjaśniamy zaistniałą sytuację:

Zapis w Regulaminie PLS mówi o możliwości nie stawienia się zawodnika na meczu, co powoduje automatycznie poddanie meczu. Zapis ten nie informuje jednak, że podczas rezygnacji zawodnika grającego na rakiecie 1-wszej, 2-giej bądź 3-ciej, kolejność rakiet tej drużyny przesuwa się w górę (przykładowo jeśli na mecz nie stawił się zawodnik grający na rakiecie 2-giej, to zawodnik mający grać na rakiecie 3-ciej automatycznie stanie się zawodnikiem nr 2). Logiczne jednak wydaje się, że taka zasada tu obowiązuje - w przeciwnym wypadku może dojść do naruszeń, które nie są zgodne z zasadami fair play.

W przypadku zgłoszonym przez kapitana drużyny "Babolat SC Pilchowo" taka sytuacja miała miejsce. Brak zawodnika rozstawionego z nr 1 po stronie drużyny "Squash Zone Club 1" powinien skutkować przesunięciem pozostałych rakiet tej drużyny w górę. Tym samym poddany walkowerem powinien zostać mecz 4-ych rakiet, a nie 1-wszych.

Zarząd po konsultacji z Komisją Techniczną postanowił podtrzymać wynik meczu pomiędzy tymi drużynami z uwagi na brak precyzyjnego zapisu w Regulaminie PLS dot. tego typu sytuacji. Jednak z uwagi na świadome działanie drużyny "Squash Zone Club 1", która z  pełną świadomością nie wystawiła swojej pierwszej rakiety na mecz z zawodnikiem drużyny przeciwnej - po to tylko, aby wzmocnić swoje szanse na lepszy wynik punktowy - Zarząd chciałby ukarać upomnieniem drużynę "Squash Zone Club 1" za tego typu praktyki raz jeszcze podkreślając, że zachowanie to było niezgodne z postawą, jaką drużyny powinny reprezentować.

Zarząd postanawia, że podtrzymanie wyniku w tej sytuacji jest wyjątkowe, a każda przyszła próba poprawienia wyniku poprzez zachowanie nie fair play - począwszy od rozgrywek, które odbędą się 18.02.2012r. - będzie skutkowała odjęciem punktów (lub nawet dyskwalifikacją) drużynie, która tego typu praktyki będzie stosować.

Skład drużyny (tj. gracze którzy biorą udział w pojedynku dwóch drużyn) jest przekazywany przez kapitana drużyny sędziemu głównemu sesji przed rozpoczęciem pojedynku. Skład ten nie może zawierać graczy, których nie ma fizycznie w miejscu rozgrywek.

PFS

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner