Aktualności

2015-05-13

Polska odbiera flagę Europejskiej Federacji Squasha

Zgodnie z dotychczasowym zwyczajem, w sobotę 2 maja 2015 r. na zakończenie Drużynowych Mistrzostw Europy w Dani, flaga Europejskiej Federacji Squasha została przekazana na ręce kraju – gospodarza kolejnych Mistrzostw. Już w przyszłym roku ETC odbędą się w Polsce, w warszawskiej Kahunie. Flagę odebrał Prezes Polskiej Federacji Squasha Tomasz Banasiak.

Wcześniej tego dnia Tomek uczestniczył w corocznym Zebraniu Delegatów reprezentujących federacje krajowe.

W porządku obrad znalazły się standardowe punkty wymagające zatwierdzenia przez głosowanie delegatów, wśród których można wymienić protokół z poprzedniego Zebrania, sprawozdanie Zarządu wraz z raportem finansowym oraz plany na przyszłość.

W tym roku bardzo ważne były jednak wybory władz Federacji.
Zena Wooldridge (Anglia) została wybrana poprzez aklamację na swoją drugą kadencję na stanowisko Prezesa Europejskiej Federacji Squasha.

Ponadto do Zarządu na miejsce ustępującej Reidun Ribesen dołączyła Jackie Robinson (Anglia).
Poza Zena i Jackie, Zarząd ESF tworzą wice-prezydenci: wybrany ponownie Jacques Fontaine (Francja), Marcel Borst (Holandia) i Pavel Sladecek (Czechy).

'Bardzo się cieszę, że Zena postanowiła kontynuować pracę, jako Prezes ESF i, że żaden kraj nie miał wątpliwości do jej wyboru. Z Zeną pracuje się bardzo dobrze, jest wnikliwa w swoich ocenach, spogląda na temat w szerokim kontekście, a jednocześnie potrafi w prosty i zrozumiały sposób przedstawić temat trafiając w sedno sprawy. Nic dziwnego, jest w końcu kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego' – skomentował prezes PFS Tomek Banasiak.

Duża część obrad została poświęcona proponowanym zmianom w Statucie ESF, formule Zebrań Delegatów oraz strukturze opłat za mistrzostwa.

Ustalono, że od nowego roku będzie możliwość głosowania poprzez pełnomocnika lub przedstawiciela. Do tej pory nie było to możliwe, a niniejsza zmiana wzbudziła wiele wątpliwości związanych z powierzeniem głosu. Dlatego też podczas dyskusji uzgodniono zasady głosowania przez przedstawicieli oraz niezbędne formalności do udzielenia pełnomocnictwa.

W związku z powyższym tematem omówiono także formułę corocznych Zebrań Delegatów. Zgodnie z przewidywaniami, od 2016 roku ulegnie ona zmianie. Pierwsza część corocznego zjazdu będzie miała charakter bardziej otwarty, konferencyjny i roboczy, a będzie dotyczyła tematów operacyjnych, bez możliwości uczestnictwa przez pełnomocnika. W drugiej części, następnego dnia obrady obejmą zagadnienia formalne, wymagane prawem lub statutem, w których uczestnictwo będzie możliwe poprzez przedstawiciela wg ustalonych zasad.

Członkowie Delegaci zgodzili się również na zmianę struktury opłat za mistrzostwa, znacznie ją upraszczając. Dotychczasowy sposób kalkulacji opłat umożliwiał, co prawda wiele wariantów, jednakże dla wszystkich stron – uczestników, organizatorów i ESF – stanowił duże wyzwania, zwłaszcza podczas tworzenia budżetu imprezy. Nowa struktura zostanie wprowadzona od roku 2017.

Ponadto Zarząd ESF poinformował o stworzeniu nowego cyklu europejskich turniejów dla młodych ludzi poniżej 23 lat. Niniejsza inicjatywa tworzy pomost między rozgrywkami juniorskimi a seniorskimi, a także jest uzupełnieniem do funkcjonujących już rozgrywek uniwersyteckich.

Na zakończenie zebrania uczestnicy życzyli sobie spotkania w Polsce, w Warszawie podczas Drużynowych Mistrzostw Europy 2016, które zostaną rozegrane w Kahuna Squash & Badminton.

Flaga ESF odebrana przez Tomka podczas ceremonii zamknięcia mistrzostw będzie wystawiona w warszawskim klubie do czasu imprezy.

'Tegoroczne obrady były wyjątkowo sprawne, a dyskusje prowadziły do trafnych konkluzji' – podsumował Tomek. 'Zresztą cała impreza ETC (przyp. European Team Championships) była świetnie zorganizowana, z dobrym transportem, hotelami, jedzeniem, kończącym party, rozgrywana w nowoczesnym miejskim centrum sportowym.

'Wszyscy bardzo cieszyli się, że w tym roku mistrzostwa zostały rozegrane w Danii – stały się one bowiem fantastycznym ukoronowaniem odchodzącego na emeryturę po prawie 30 latach pracy dla duńskiej federacji, prezesa Toma Larsena. To akurat Tom przekazał mi flagę.'

'Teraz właśnie nadszedł czas na Polskę!' – dodał prezes PFS Tomasz Banasiak.

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner