Aktualności

2018-03-23

Polski Związek Squasha - członkostwo

Na przełomie lutego i marca Polski Związek Squasha zorganizował spotkania regionalne dla klubów i przedstawicieli środowisk polskiego squasha. W Poznaniu, Krakowie i Warszawie oprócz przedstawicieli PZSQ pojawili się przedstawiciele ok. 25 podmiotów, a także kilka osób prywatnych.

Zgromadzonym zaprezentowano materiał informacyjny obrazujący zarówno dotychczasowy dorobek Polskiego Squasha, jak również omówiono regulacje, które warunkują działalność Polskich Związków Sportowych oraz ich członków. Poruszana tematyka wskazywała również warunki jakie są konieczne do spełnienia aby uzyskać członkostwo w Polskim Związku Squasha.

Wśród omawianych regulacji znalazły się:

Ustawa o Sporcie - prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101270857/U/D20100857Lj.pdf wraz z późniejszymi zmianami prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001600/O/D20171600.pdf

Ustawa o Stowarzyszeniach - prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890200104/U/D19890104Lj.pdf

Statut Polskiego Związku Squasha - Statut PZSQ

Życząc dobrych przemyśleń zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym podczas spotkań materiałem - Prezentacja PZSQ


Polski Związek Squasha zaprasza do zapoznania się z dokumentami deklaracji zawierającymi wymogi stawiane przed przyszłymi członkami zwyczajnymi i członkami wspierającymi PZSQ. Wszystkie uprawnione podmioty zachęcamy do składania deklaracji wraz ze stosownymi załącznikami
Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz wypełnieniu deklaracji skany należy przesyłać na adres biuro@pfs.com.pl .

PZSQ informuje o planowanym na dzień 16.06.2018 r. Walnym Zebraniu Członków.

Zwracamy się z prośbą do podmiotów spełniających wszystkie warunki przyjęcia do PZSQ i zainteresowanych uczestnictwem w Walnym Zebraniu Członków o przesłanie dokumentacji do dnia 30.04.2018 r.

Poniżej dostępne są deklaracje woli w sprawie przystąpienia do PZSQ.

Zapraszamy do składania deklaracji
Tomasz Banasiak – Prezes Zarządu PZSQ
Waldemar Paturej – Wiceprezes Zarządu PZSQ
Maciej Chądzyński – Członek Zarządu PZSQ
oraz kluby sportowe wchodzące w skład PZSQ
Akademia Squasha – Sekcja Legii Warszawa
K.S. Malaka
Spektrum Sportu
UKS Play Kwadrat
WKT Mera

Deklaracja w sprawie przystąpienia do PZSQ Członek zwyczajny PDF

Deklaracja w sprawie przystąpienia do PZSQ Członek zwyczajny EXL

Deklaracja w sprawie przystąpienia do PZSQ Członek wspierający PDF

Deklaracja w sprawie przystąpienia do PZSQ Członek wspierający EXL

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner