Aktualności

2016-05-05

Puchar Zarządu Głównego AZS w Squashu

Organizator:

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Telefon / fax: 32 359-19-97

Strona internetowa: www.azs.us.edu.pl Adres mail: azs@us.edu.pl

Osoba odpowiedzialna: Adam Suchański - adam.suchanski@us.edu.pl

Data turnieju: 07-08.05.2016r.

Zgłoszenia: do dnia 2.05.2016r. na adres mailowy azs@us.edu.pl w tytule wpisując "Puchar

ZG AZS - SQUASH"

Miejsce Mistrzostw:

OSiR "Skałka" Świętochłowice - 6 kortów, Aleja Parkowa 15, 41-600 Świętochłowice

Oferta pobytu:

Wariant A – 120zł/os. - obejmuje zakwaterowanie ze śniadaniem, opłatę startową, gadżety.

Wariant B - 60zł/os. - obejmuje opłatę startową, gadżety.

Pełną płatność należy uiścić do dnia 30.04.2016r. na konto KU AZS UŚ w Katowicach

Inne:

W zawodach, mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną przynależność

klubową, spełniający jedno z poniższych kryteriów:

a) studenci,

b) uczestnicy studiów doktoranckich,

c) słuchacze Kolegiów Nauczycielskich,

d) pracownicy uczelni.

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedłożenie Weryfikatorowi następujących

dokumentów:

a) ważna legitymacja AZS z opłaconymi na bieżąco składkami,

b) dowolny dokument potwierdzający status akademicki (certyfikat przynależności

akademickiej, legitymacja studencka, indeks, zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie o

zatrudnieniu w uczelni),

c) dowód wpłaty opłaty za udział w zawodach,

d) indywidualne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w grze.

Zasady rozgrywania turnieju:

Oficjalną piłką turnieju jest DUNLOP PRO. System rozgrywek zostanie ustalony w zależności

od ilości zgłoszonych zawodników. Mecze rozgrywane będą systemem Best of 3 lub Best of

5. (Każdy set gramy do 11-tu pkt, przy 10-10 gra się do 2 pkt. przewagi).

Przegrani sędziują kolejne mecze na danym korcie.

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner