Aktualności

2010-04-22

Zmiana Zarządu PFS

 W dniu 10 kwietnia 2010 odbyła się druga część Walnego Zebrania.  W związku z rezygnacja dotychczasowego Zarządu PFS z zajmowanych stanowisk, Walne wybrało nowy Zarząd w składzie: Janusz Plencler, Artur Łukasiewicz oraz Piotr Samborski.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu miało miejsce dnia 16 kwietnia 2010. Zarząd zapoznał się na nim z bieżącymi sprawami PFS oraz umowami jakie zawierał PFS. Ponadto członkowie podzielili się obowiązkami i omawiali sprawy dotyczące IMP 2010 oraz ENCC 2010. 

Kolejne spotkanie Zarządu nastąpiło 20 kwietnia. Uczestniczył w nim Adam Michańków, który przekazał obecnemu Zarządowi większość spraw bieżących oraz obecny stan finansowy PFS.

Więcej informacji dotyczących podjętych uchwał oraz protokół z Walnego Zebrania wkrótce na stronie PFS.

Z obecnym Zarządem można zapoznać się tutaj.

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner