Aktualności

2014-11-26

Zmiany struktury organizacji sędziowskiej

Z przyjemnością chciałbym poinformować o zmianach, które zaszły w ostatnim czasie w organizacji struktury sędziowskiej. Jest to rezultat prowadzonych wspólnie dyskusji wewnątrz Komisji Sędziowskiej oraz inspiracji ze strony doświadczonego sędziego i asesora WSF Roy’a Gingell’a.
Zmiany podyktowane są potrzebą intensyfikacji działań w celu podniesienia poziomu praktycznej umiejętności stosowania przepisów gry w squasha w związku z rozwojem squasha w całej Polsce.
Komisja Sędziowska omówiła i ostatecznie przyjęła zmiany organizacyjne na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2014 roku i przedstawiła Zarządowi do akceptacji, który to uczynił w dniu 10 listopada b.r.

Na mocy ustaleń, Komisja Sędziowska została poszerzona do 6 osób – do składu dołączyli:

- Tomasz Bolechała z Krakowa, który posiada certyfikat sędziego turniejowego. Tomek zdobywał doświadczenie i wiedzę między innymi na turniejach rangi mistrzowskiej w Europie oraz od początku bierze czynny udział w tworzeniu nowej struktury sędziowskiej.

- Marcin Karwowski z Warszawy. Trzykrotny mistrz Polski, Reprezentant kraju oraz uczestnik turniejów PSA. Marcin jest Sędzią Klubowym, który wzbogaci działania komisji z perspektywy zawodników.

Tomek Bolechała będzie pełnił funkcję Dyrektora Komisji. W ramach tej funkcji będzie zajmował się koordynacją działań i prac grupy. Będzie również wspierał w realizacji zadań Przewodniczącego Komisji Tomka Banasiaka, Sędziego Narodowego.


Pozostały skład zespołu pozostaje bez zmian: Arek Saliński, Tomas Hrazsky i Piotr Samborski (wszyscy Sędziowie Narodowi).

W celu łatwiejszej realizacji założeń i nowej strategii, utworzono nowe ciało – Kolegium Sędziowskie uzupełnione o nowe role – Koordynatorów regionów.
Rolą Koordynatorów będzie między innymi określone promowanie sędziowania na poziomie lokalnym, wspieranie społeczności squashowej w obszarze zrozumienia oraz znajomości przepisów i zasad gry, a także udostępnianie materiałów i wsparcie osób sędziujących.

Kolegium Sędziowskie, poza Komisją tworzą zatem:
Wojciech Galant – Zachodniopomorskie,
Łukasz Popko – Białostocczyzna i Lubelskie
Denis Lopatin –Warszawa
Jacek Hibner – Łódzkie
Jarosław Terlecki – Dolnośląskie
Robert Wróbel – Śląskie

Serdecznie gratuluję wszystkim nowo powołanym osobom i dziękuję bardzo za chęć przyłączenia się do wspólnego rozwoju umiejętności sędziowskich w Polskim Squashu, w ramach pracy przy Polskiej Federacji Squasha.
Więcej informacji będzie pojawiać się w miarę realizacji określonych zadań.
 

Tomek Banasiak
Prezes PFS i Przewodniczący Komisji Sędziowskiej
Passionate For Squash
 

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner