Aktualności

2010-11-09

Zniżki dla członków PFS w ramach opłaty turniejowej

Informacja dotyczy zniżek przy wpłacaniu opłaty za turniej dla członków PFS 

Nowy Regulamin Rozgrywek Indywidualnych zakłada, że członkowie PFS z opłaconą składką członkowską mają prawo do zniżki w wysokości 20 zł przy wnoszeniu Opłaty Wpisowej za turniej ( §4 pkt. 5)

W związku z faktem, że regulamin wszedł w życie w dniu 01.11.2010 r. a do tego czasu budżety na turnieje do dnia 14.11.2010 były już zaplanowane i opublikowane przez Organizatorów, Zarząd przy rekomendacji Komisji Technicznej postanowił wstrzymać zniżki dla członków PFS za turnieje do dnia 14.11.2010r. 

Biorąc pod uwagę to, że regulamin wszedł w życie 01.11.2010, a Organizatorzy turniejów mają obowiązek najpóźniej na dwa tygodnie przed turniejem opublikować budżet turnieju, zawieszenie zniżek dla członków PFS do 14.11.2010 jest zasadne. 

 

 

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner