Komunikaty prasowe PFS

2011-08-20

Aktualizacja działań Nowego Zarządu Polskiej Federacji Squasha.

Od przejęcia przez nas Zarządu minął kolejny miesiąc więc postanowiliśmy przekazać kolejną partię informacji o tym, co udało nam się zrobić i zaktualizować ważne informacje.
W drugiej połowie czerwca opracowaliśmy harmonogram prac związanych ze stworzeniem reguł turniejowych na nowy sezon, przetargami na turnieje kategorii A oraz imprez rangi mistrzowskiej.
Opracowany harmonogram zakładał, że w lipcu ogłosimy wstępny kalendarz imprez (turnieje kategorii A, IMP, finał PLS, uwzględniający główne imprezy międzynarodowy) oraz ogłosimy przetarg na organizację imprez kategorii A który później zostanie rozstrzygnięty w pierwszym tygodniu sierpnia.

Kalendarz na nowy sezon oraz zasady przeprowadzenia przetargu zostały opublikowane  w I połowie VII.
Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami stworzyliśmy niezależną Komisję Przetargową , aby wyeliminować potencjalne konflikty interesów (osoba z Zarządu posiadająca własny klub squashowy, który uczestniczy w przetargu na imprezy). W skład Komisji weszli Maciej Kliś, Wojciech Karwowski oraz Bartosz Wysocki, a więc osoby znające specyfikę organizacji turniejów, ale równocześnie osoby patrzące na ich organizację z różnych perspektyw oraz reprezentujące różne regiony kraju.
Ponadto sprawne przeprowadzenie przetargu (czytelnie wyjaśnione zasady, łatwe formularze jak również aktywna komunikacja PFS z klubami , które są potencjalnymi organizatorami imprez kategorii A) spowodowały że pomimo podniesienia wymogów organizacyjnych (większa liczba potrzebnych kortów , wyższa pula nagród, etc) wpłynęło znacznie więcej ofert niż w poprzednim sezonie ( 13 ofert na 8 imprez).

Równocześnie z powodów wakacyjno-urlopowych, utrudniona jest praca Komisji Technicznej co spowodowało konieczność aktualizacji wyznaczonego wcześniej planu działań na nowy sezon.
 Nowe reguły turniejowe na sezon 2011-12 zostaną dopracowane przez KT w terminie do 10.09.2011 i po sprawdzeniu, zostaną w kolejnym tygodniu uchwalone przez Zarząd.
W praktyce, nowe reguły będą więc obowiązywać od pierwszego turnieju kategorii A w nowym sezonie, odbywającego się w dniach 17-18.09.2011 w klubie "Kahuna" w Warszawie.
Nowy ranking opublikowany po tym weekendzie będzie funkcjonował według nowych reguł.

Biorąc pod uwagę ten 2-tygodniowy poślizg w publikacji reguł turniejowych, postanowiliśmy przedstawić najważniejsze zmiany, które są istotne dla zawodników.
Mając na celu zwiększenie aktywności graczy w turniejach kategorii A i B, Zarząd wspólnie z Komisją Techniczną zdecydował aby zweryfikować system punktów w rankingu PFS. W nowym sezonie zamiast liczenia 6 najlepszych rezultatów (ilość wprowadzona w sezonie 2010-11 przez poprzedni Zarząd w miejsce 10 turniejów w poprzednich latach) postanowiono aby wliczać 8 turniejów. Równocześnie postanowiono  zwiększyć  wartość punktową turniejów kategorii B , gdyż aktualnie są one niedowartościowane w stosunku do turniejów kategorii A. Szczegółowe reguły zostaną opublikowane 15.09.2011.

Równocześnie nieznacznej zmianie uległ termin przetargu na organizację Indywidualnych Mistrzostw Polski - zamiast 01.09.2011 zostanie ogłoszony po pierwszym spotkaniu Zarządu planowanym w trakcie turnieju A w dniach 17-18.09.2011 i dopracowaniu szczegółów, czyli w terminie do 23.09.2011. Czas na składanie ofert przedłużymy do połowy X , a decyzja  o wyborze organizatora zostanie podjęta wg pierwotnego terminu (do końca X).

Kolejny przetarg (na organizację finału PLS) zostanie ogłoszony po wybraniu organizatora IMP w I połowie XI. Czas na składanie ofert do końca XI, a decyzja zgodnie z pierwotnym planem do końca roku.


Tomasz Banasiak, Maciek Maciantowicz, Maciek Kliś - 18.08.2011
PFS - PASSIONATE FOR SQUASH

 

Aktualizacja działań nowego Zarządu Polskiej Federacji Squasha - 18 sierpnia 2011 (.pdf).

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner