Brak przekazania dokumentacji PFS nowemu zarządowi

19/06/2018 Rosanna Radlińska-Tyma oraz Andrzej Uryga spotkali się z byłym prezesem PFS w celu omówienia przekazania dokumentacji PFS , haseł do strony oraz banku jak również w celu podpisania przez byłego prezesa protokołu z Walneg Zebrania członków PFS z dnia 17.06.2018.

Protokół nie został podpisany przez byłego prezesa z powodu braku
czasu na zapoznanie się z nim. Po krótkiej rozmowie w sprawie przekazania były prezes stwierdził, że PFS nie ma zarządu i na tym spotkanie się zakończyło.