Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków PZSQ

W dniu 16.06.2018 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków PFS, w którym wzięło udział PFS oraz 11 innych członków:

  1. Akademia Squasha Sp. z o.o.
  2. WKT Mera Sp. z o.o.
  3. Klub Sportowy „Malaka Squash”
  4. Klub Sportowy Squash and More Orzech
  5. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Katapulta Squash Kielce
  6. Spektrum Sportu
  7. SquashCity Sp. z o.o.
  8. Stowarzyszenie S4S Squash 4 Silesia
  9. Stowarzyszenie Vitare
  10. Uczniowski Klub sportowy KWADRAT

Nieobecny członek: Stowarzyszenie Sportów Rakietowych Squash Point Bydgoszcz

Tymczasowy przewodniczący Zebrania, prezes PZSQ Tomasz Banasiak powitał wszystkich i otworzył Walne. Sprawdzil obecność oraz kworum. Przedstawił pracowników firmy Programer, która zapewniła obłsugę elektronicznego głosowania oraz zaproszonych gości.
Następnie przystąpiono do głosowania. Zgłoszono dwie kandydatury na przewodniczącego Zebrania: Tomasza Banasiaka oraz Andrzeja Urygę.

Głosowania przebiegały wielokrotnie  z wynikiem 6:6. Po dwóch przerwach w obradach i wielu dyskusjach, zaproponowano zawieszenie Walnego do 30.06.2018 na co delegaci wyrazili zgodę, ale Waldemar Paturej zaproponował zamknięcie Walnego w takiej sytuacji tłumacząc, że da to czas na przystąpienie do związku nowym członkom, dojechanie nieobecnego. Zaproponowano termin nowego Walnego na początek września, po wakacjach. Termin miał zostać ogłoszony 29.06.2018. Tymczasowy przewodniczący zamknął Walne, po czym nastąpiły prezentacje zaproszonych gosći: Tomasza Peukerta, Pawła Winiarczyka oraz Anny Jurkun.

Proponowany prządek obrad poniżej. PZSQ nie przedstawił protokołu z Walnego.

PZSQ_WZ-2018_Porządek-Obrad

Edit: 09.07.2018 na stronie PZSQ ukazał się protokół z Walnego Zebrania Członków PZSQ z dnia 16.06.2018