Komunikaty PFS

2017-08-28

Kluby Sportowe w Polskiej Lidze Squasha

Szanowni Kapitanowie Drużyn,
Uczestnicy rozgrywek Polskiej Ligi Squasha,
Przedstawiciele klubów i obiektów Squashowych,

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Polskiej Federacji Squasha p. Tomasza Banasiaka w czerwcu 2016 r. i późniejszymi oraz wprowadzonymi zapisami w Regulaminie Rozgrywek Drużynowych na poprzedni sezon 2016/2017,

pragniemy przypomnieć o wchodzących w życie od najbliższego sezonu przepisach dotyczących zgłoszeń do rozgrywek Polskiej Ligi Squasha.
Od sezonu 2017/2018 w dywizjach 1 i 2 uczestniczyć będą mogły jedynie Drużyny zgłoszone przez kluby sportowe w rozumieniu Ustawy o Sporcie. W niższych dywizjach zasady zgłoszeń nie ulegają zmianie.

Dla tych z Państwa, którzy planują udział w rozgrywkach PLS może to oznaczać konieczność uregulowania statusu prawnego - jeżeli jeszcze nie zostało to wykonane zachęcamy już teraz do zakończenia tego procesu.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu mailowego z biurem (biuro@pfs.com.pl) w celu otrzymania materiałów poglądowych dotyczących zakładania klubów sportowych.

Regulamin Rozgrywek Drużynowych [wyciąg]

Art. 5 Procedura zgłaszania drużyn

1. Drużyna jest zgłaszana do rozgrywek drużynowych PLS w danym Sezonie. Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wzór formularza znajduje się w Załączniku nr 2) na adres biuro@pfs.com.pl. Datę do której są przyjmowane zgłoszenia drużyn wyznacza Zarząd PFS i publikuje w kalendarzu rozgrywek. Zgłoszenia przysłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

1.1. We współzawodnictwie Polskiej Ligi Squasha w dywizjach 1 lub 2 mogą wziąć udział tylko drużyny zgłoszone przez posiadacza licencji klubowej PFS [obowiązuje od sezonu 2017/2018 tj. od 1.09.2017].

PFS

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner