Komunikaty PFS

2017-11-27

Polska Liga Squasha 2017/2018

27.11.2017

Szczegółowy harmonogram meczów oraz gospodarzy kolejek Polskiej Ligii Squasha 2017/18 dostępny TUTAJ.


15.11.2017

Informujemy o publikacji podziału na dywizje w rozgrywkach Polskiej Ligii Squasha 2017/18 - link.

Przypominamy, że dana drużyna zostanie ostatecznie zakwalifikowana do rozgrywek po wpłaceniu na konto PFS opłaty za udział w rozgrywkach drużynowych.
Prosimy o dokonanie opłaty zgodnie z terminem podanym w nocie księgowej.

Informujemy, że zgodnie z art. 5 pkt. 4 RRD rozgrywki juniorskie dziewczęce nie zostaną przeprowadzone.

Składy drużyn podlegają dalszej weryfikacji.


09.11.2017

Przypominamy, że w RRD 2017/2018 wykreślono zapis o Obcokrajowcach, który brzmiał: "Będą oni rozstawieni w kolejności od pierwszego miejsca do miejsca poprzedzającego pierwszego polskiego Zawodnika/czkę, zgodnie z kolejnością ich poziomu gry."

Zatem zawodnicy zagraniczni (jak i wszyscy pozostali) powinni być rozstawieni zgodnie z art. 5 pkt. 2 RRD 2017/2018, czyli:
"Kolejność zawodników/czek na liście powinna odpowiadać poziomowi ich gry. Do jej ustalenia należy się posłużyć w pierwszej kolejności rankingiem PSA i PFS na dzień zamykania zgłoszeń Drużyn (ranking PSA ma wyższość nad rankingiem PFS pod warunkiem że zawodnicy/czki są notowani/e na miejscach 1-200 PSA mężczyźni i 1-150 kobiety).
Zawodnicy/czki bez rankingu PSA/PFS umieszczani mogą być na liście na dalszych pozycjach, a do ustalenia ich kolejności należy posłużyć się: rankingiem klubowym, wynikami w rozgrywkach ligowych klubu oraz wynikami w rozgrywkach turniejowych. W przypadku gdy w Drużynie jest zgłoszony zawodnik/czka, którego ranking nie odpowiada realnej sile gry (lub zawodnik/czka nie posiada rankingu PSA/PFS), uzasadnienie proponowanej kolejności musi być dołączone do zgłoszenia."

W przypadku gdy przesłane zgłoszenie drużyny zawierało uzasadnienie, zostanie ono poddane weryfikacji Komisji Technicznej.


03.11.2017

Wykaz drużyn zgłoszonych do udziału w rozgrywkach Polskiej Ligii Squasha 2017/18 dostępny tutaj. Opublikowano listę składów drużyn męskich i damskich.

Czas na zgłaszanie zastrzeżeń przez kapitanów drużyn trwa do 5.11.2017 r. Informacje prosimy przesyłać na adres biuro@pfs.com.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące składów drużyn juniorskich zostaną podane niebawem.


23.10.2017

Zarząd PFS ma przyjemność ogłosić rozpoczęcie kolejnego sezonu rozgrywek Polskiej Ligii Squasha.

W związku ze zmianami w Regulaminie, a także wprowadzeniem rozgrywek drużynowych opartych na klubach sportowych w rozumieniu ustawy o sporcie, przedłużyły się prace KT nad zapisami RRD na sezon 2017/18.

Regulamin Rozgrywek Drużynowych (RRD) wraz z załącznikami został opublikowany na stronie PFS. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem wszystkie kluby oraz samych zawodników.

Poniżej prezentujemy terminarz związany z rozgrywkami:

I. Kalendarz rozgrywek:
Faza eliminacyjna:
1 runda: 2 grudnia 2017
2 runda: 13 stycznia 2018
3 runda: 3 lutego 2018
4 runda: 3 marca 2018
5 runda (Rezerwowa): 7 kwietnia 2018
runda barażowa: 19 maja 2018
Finał rozgrywek: 21-23 czerwca 2018

II. Kalendarz związany z rozgrywkami:
- do 29.10.2017 (do końca dnia) - termin przesyłania wniosków o nadanie/odnowienie licencji drużynowej oraz zgłoszenia składów drużyn na sezon 2017/18
- do 10.11.2017 - planowana publikacja ostatecznych składów drużyn
- do 21.11.2017 - planowana publikacja podziału na dywizje i harmonogramu rozgrywek.

Z uwagi na fakt, iż we współzawodnictwie Polskiej Ligi Squasha w dywizjach 1 lub 2 mogą wziąć udział tylko drużyny posiadające licencję klubową PFS, ubiegający się o licencję klubową proszeni są o przesyłanie wraz z wnioskami dokumentów potwierdzających rejestrację klubu sportowego zgodnie z definicją zawartą w RRD (prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność potwierdzenia prowadzenia przez klub działalności sportowej w zakresie gry w squasha).

Informujemy, iż wnioski o nadanie/odnowienie licencji drużynowej oraz zgłoszenia składu drużyny, powinny być przesyłany jednocześnie, bez względu na to czy drużyna posiada/nie posiada nadaną licencję drużynową.

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner