Komunikaty PFS

2018-05-10

Protest dotyczący turnieju o rangi B+ w Zabierzów Squash (20.04.2018)

10.05.2018

Komisja Techniczna po przeanalizowaniu protestu i zapoznaniu się ze stanowiskiem Organizatora postanowiła, że do ustalonego stanu faktycznego zastosowanie ma zapis §6 pkt. 6 interpretując zachowanie Zawodnika jako „wycofanie się z turnieju po losowaniu”, a nie ma zastosowania zapis §6 pkt. 8 mówiący o „rezygnacji Zawodnika z rozegrania jednego z meczów turnieju”. W konsekwencji zastosowania §6 pkt. 6 Zawodnik Mikołaj Krzyżaniak nie zostaje sklasyfikowany w turnieju i na mocy §6 pkt. 6a otrzymuje ostrzeżenie. Jednocześnie ustalono, że niesklasyfikowanie zawodnika w turnieju nie wpływa na rangę turnieju.


08.05.2018

W dn. 25.04 br. do PFS wpłynął protest złożony przez Michała Wójcika dotyczący nieprawidłowości związanych z przeprowadzeniem turnieju rangi B+ (Zabierzów, 20.04.2018).

RRI §6 pkt. 6 „Zawodnicy zgłaszając się na turniej podejmują zobowiązanie rozegrania wszystkich swoich, zaplanowanych przez organizatora turnieju meczów.”

Treść protest: […] W wynikach końcowych turnieju pojawia się na ostatniej pozycji gracz Mikołaj Krzyżaniak lecz na tym turnieju w ogóle się nie pojawił i jego przeciwnik dostał w/o w pierwszej rundzie co można łatwo zobaczyć również w wynikach turnieju na stronie https://tournament.tools/competition/10311#/viewer/4015. Uwzględnienie zawodnika prawdopodobnie zawyża rangę turnieju.

Komisja Techniczna podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia w/w sytuacji.

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner