Komunikaty PFS

2016-03-10

Protest w sprawie turniejów rangi A w klubie Squash Park i Squash4You

Komisja Techniczna po zbadaniu sprawy potwierdziła, że protokół turnieju rozegranego w klubie Squash4You został sporządzony z naruszeniem RRI par.6 p.8.

W przypadku rezygnacji zawodnika z jednego z meczów w turnieju, wszystkie jego kolejne mecze poddawane są walkowerami. Jeżeli zawodnik rezygnujący z gry powiadomi (poprzez wpis w protokole turnieju) o tym fakcie organizatora turnieju, zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu danej drabinki.”

Komisja Techniczna zadecydowała o skorygowaniu wyników powyższego turnieju i aktualizacji rankingu z dn. 7.03.

W przypadku turnieju w klubie Squash Park protest nie został rozpatrzony, ze względu zbyt późne przesłanie wniosku (protest dotyczący nieprawidłowości w wynikach opublikowanych w systemie rankingowym musi być wniesiony w terminie 3 dni roboczych od publikacji rankingu).


 

W dn. 23.02 br. do PFS wpłynął protest dotyczący nieprawidłowości związanych z wynikami turniejów rangi A w klubie Squash4You Kraków (19-21.02) oraz Squash Park Poznań (6-8.11) o następującej treści:

„Dzień dobry,

piszę odnośnie zajmowanych miejsc po oddaniu walkowera.

spotkałem się już na turniejach z taką sytuacją jak np na ostatnim A w Krakowie, że zawodnik który oddaje walkowera jako pierwszy, zajmuje miejsce lepsze niż zawodnik oddający walkowera po nim. Np trzy ostatnie miejsca z drabinki głównej (Dawid Kapral, Artur Machno, czy Patrik Rohun) lub miejsca 24 i 23 (Tomek Bolechała i Daniel Kantor). Z tego co widziałem na turnieju kolejność oddawania przez nich walkowerów była inna niż kolejność miejsc. Również sytuacja była taka z moim walkowerem w turnieju A z 6-8.11.2015 kiedy jako pierwszy walkowera oddał Wojtek Nowisz po pierwszym meczu a ja dopiero po kontuzji w drugim meczu, a i tak zajął miejsce wyższe ode mnie.

Proszę o napisanie mi w jaki sposób to działa.

Pozdrawiam

Dominik Kowalski”

 

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner