Komunikaty PFS

2015-02-09

Protest w sprawie turnieju w klubie MySquash w dn. 23.01.2015 - decyzja Zarządu

09.02.2015

Zarząd Polskiej Federacji Squasha podjął decyzję o uchyleniu werdyktu Komisji Technicznej z dnia 28.01.2015 dotyczącej turnieju 36 MINUT OPEN KAT B+ rozegranego w dniu 23.01.2015 w klubie MySquash i obniżenia jego rangi do C.

Zarząd nie ma zwyczaju uchylać decyzji KT, lecz biorąc pod uwagę, że decyzja w powyższej sprawie zapadła bez kompletu głosów członków KT, a przede wszystkim to, że jako organ ponoszący odpowiedzialność za decyzję KT oraz ten, który kreuje kierunek rozwoju squasha w Polsce i filozofię pracy, którą wyznacza swoim współpracownikom (w tym właśnie KT), uważa że rolą PFS jest najpierw edukować a dopiero potem karać.
Zarząd PFS pragnie być sprawiedliwym wobec wszystkich, zatem dotychczasowa decyzja KT wobec wcześniejszych podobnych przewinień wprowadziła niewspółmierną karę.

W związku z rozegraniem turnieju z naruszeniem RRI par.8 p.3. Zarząd Polskiej Federacji Squasha upomina organizatora, zwracając uwagę na fakt, że od dnia 06.02.2015 Komisja Techniczna będzie zobligowana do stanowczego i konsekwentnego respektowania wszelkich regulaminów, a co za tym idzie nakładania stosownych sankcji.

Powyższa decyzja została podjęta zgodnie z przyświecającą Zarządowi PFS ideą uprzedniego edukowania, a nie stosowania jedynie sankcji.


28.01.2015

Do Komisji Technicznej w dn. 26.01.2015 wpłynął protest dotyczący nieprawidłowości związanych z turniejem B+ w klubie MySquash rozgrywanym w dniu 23.01.2015 o następującej treści:

„Witam,
tak jak mi się wydaję turniej 36 MINUT OPEN KAT B+ 23.01.2015 nie został rozegrany zgodnie z RRI który wyraźnie mówi:

3. Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju w tym eliminacji ustala organizator turnieju w zależności od ilości zgłoszonych zawodników oraz możliwości organizacyjnych, tj. m.in. ilości i dostępności kortów. PFS zaleca rozegranie jak największej ilości rund turnieju do 3 wygranych setów (best of 5), możliwe jest jednak rozgrywanie turnieju w trybie do 2 wygranych setów (best of 3) za wyjątkiem meczów: poółfinałowych, meczu o trzecie miejsce i finału – te, w każdej z kategorii turnieju, muszą zostać rozegrane w trybie best of 5.

W tym turnieju wszystkie mecze zostały rozegrane tylko to 2 wygranych meczów (bet of 3)

Składam wniosek o unieważnienie turnieju. Nie pierwszy raz organizator nie przestrzega zasad i reguł PFS, proszę o rozważenie konsekwencji jego działania.

pozdrawiam
Marcin Kozik”

Komisja Techniczna po zbadaniu sprawy potwierdziła, że turniej został rozegrany z naruszeniem RRI par.8 p.3. Komisja Techniczna zdecydowała o uwzględnieniu turnieju w Rankingu z tym, że ranga turnieju została obniżona do C.


 

Wypowiedź organizatora na temat zaistniałej sytuacji:

"Zgodnie z §8 ust.3 RRI organizator turnieju (MySquash) w dniu 23.01.2015 r. zaplanował rozgrywanie półfinałów, meczu o trzecie miejsce i finału do trzech wygranych setów, jednak na prośbę wszystkich czterech uczestników półfinałów turnieju Open, mecze rozgrywano do dwóch wygranych setów. Gdyby chociaż jeden z zawodników chciał grać do trzech wygranych setów, tak by się stało. Ze względu na bardzo późną porę (po 2:00 w nocy) organizator przychylił się do prośby zawodników. Należy zauważyć, że niezależnie od wymogu regulaminowego, każdy z zawodników mógłby przerwać mecz przy stanie 2:1 i dodać mecz przeciwnikowi (krecz). Organizatorw takiej sytuacji nie miałby wpływu na zachowanie zawodników, a wyniki meczów byłyby ważne.

Należy również zauważyć, że w dotychczas rozegranych turniejach kategorii B w innych klubach, wielokrotnie zdarzało się rozgrywanie meczów do dwóch wygranych setów, które zgodnie z §8 ust.3 powinny być rozgrywane do trzech wygranych setów. W regulaminie rozgrywek indywidualnych nie ma sankcji za nieprzestrzeganie tego przepisu, co może świadczyć o tym, że jest to raczej zalecenie dla organizatora, a nie bezwzględny wymóg, którego niedochowanie miałoby dyskwalifikować wyniki turnieju. I bez znaczenia jest tu fakt, czy jest to turniej B0, czy B5.

Z punktu widzenia regulaminu, niedopuszczalne byłoby, gdyby to organizator narzucił zawodnikom sposób rozgrywania półfinałów i finału do dwóch wygranych setów. Tylko w takim przypadku protest mógłby być zasadny. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce ze względu na wspólną decyzję zawodników, nie stanowi naszym zdaniem istotnego naruszenia przepisów, ani tym bardziej, zasady fair play.

Z poważaniem Dariusz Filipowski."
 

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner