Komunikaty PFS

2017-01-10

Składka członkowska na rok 2017

Decyzją Zarządu Polskiej Federacji Squasha kwota składki członkowskiej na rok 2017 pozostaje bez zmian w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 100 zł.

Stawka promocyjna wynosi 90 zł, a jej warunkiem jest uiszczenie składki do dnia 28.02.2017.

Nadal będzie obowiązywać możliwość opłacenia składki członkowskiej za drugie półrocze, tj. za okres od 01.07 – 31.12 – w wysokości 50 zł.

Zgodnie z aktualnym RRI członkom stowarzyszenia przysługuje zniżka w wysokości 10 zł na turnieje rangi A, B oraz Masters.

Osoby aplikujące o członkostwo są zobligowane do przesłania wniosku oraz uiszczenia opłaty. Na tej podstawie Zarząd będzie podejmował decyzję o przyjęciu nowego członka. W przypadku decyzji negatywnej opłacona składka zostanie zwrócona.

Składkę można wpłacić na konto PFS:
Bank Zachodni WBK S.A. BZWBK 35 O./Warszawa
Nr 85 1090 2851 0000 0001 0056 2264
tytułem: „składka członkowska - imię i nazwisko”

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner