Komunikaty PFS

2017-12-14

Składka członkowska na rok 2018

Decyzją Zarządu Polskiej Federacji Squasha kwota składki członkowskiej na rok 2018 pozostaje bez zmian i będzie wynosić 100 zł.

Stawka promocyjna wynosi 90 zł, a jej warunkiem jest uiszczenie opłaty do dnia 31.01.2018.

W przypadku nowych członków obowiązuje możliwość opłacenia składki członkowskiej za drugie półrocze, tj. za okres od 01.07 – 31.12 – w wysokości 50 zł.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami RRI, członkom stowarzyszenia przysługuje zniżka w wysokości 10 zł na turnieje rangi A, B oraz Masters.

Osoby aplikujące o członkostwo są zobligowane do przesłania wniosku oraz uiszczenia opłaty. Na tej podstawie Zarząd będzie podejmował decyzję o przyjęciu nowego członka. W przypadku decyzji negatywnej opłacona składka zostanie zwrócona.

Składkę należy wpłacić na konto PFS:
Bank Zachodni WBK S.A. BZWBK 35 O./Warszawa
Nr 85 1090 2851 0000 0001 0056 2264
tytułem: „składka członkowska - imię i nazwisko”

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner