Komunikaty PFS

2017-06-28

Zawieszenie zawodnika - Nasir Iqbal

Zgodnie z zasadami antydopingowymi Światowego Squasha Artykuł 14.3 informujemy, że okres niekwalifikowalności nałożony przez WSF na zawodnika Nasir Iqbal (Pakistan) w odniesieniu do naruszenia art. 10.2 Światowych Przepisów Antydopingowych Squasha - został w Wielkiej Brytanii zakwestionowany przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) w Sądzie Arbitrażowym ds. Sportu, co doprowadziło do przedłużenia okresu obowiązywania zakazu na cztery lata.

Okres niekwalifikowania, który rozpoczął się 29 lutego 2016 r. upłynie 29 października 2020 r. Dodatkowo, wszystkie wyniki osiągnięte przez Nasir Iqbal od lutego 2016 r. są zdyskwalifikowane ze wszystkimi konsekwencjami.

Reguły antydopingowe dotyczące Światowego Squasha Artykuł 15 wymaga od wszystkich członków WSF uznania tego zakazu i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia skuteczności tej decyzji. Oznacza to, że sportowiec nie może konkurować w żadnych turniejach squasha w dowolnym kraju lub na arenie międzynarodowej.

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner