Komunikaty PFS

2015-11-20

Zmiana zapisu w Regulaminie Rozgrywek Drużynowych 2015/2016

Komisja Techniczna Polskiej Federacji Squasha dokonała korekty załącznika nr 1 Regulaminu Rozgrywek Drużynowych w sezonie 2015/2016. Art.1 został uzupełniony o zapis:

Art. 1, ust. 7. Po zakończeniu zgłaszania Drużyn Komisja Techniczna przydzieli  Drużyny do poszczególnych Dywizji w każdym Regionie stosując następujące 3 zasady:

a) Zasada 1: Drużyna, która jest kontynuacją Drużyny z Sezonu poprzedniego (czyli posiada ten sam numer Licencji) NIGDY nie zostaje przypisana do Dywizji niższej od Dywizji:

do której awansowała, lub

w której się utrzymała.

b) Zasada 2: Jeżeli stosowanie Zasady 1 to umożliwi, żadna Dywizja nie będzie liczyła mniej niż 5 Drużyn.

c) Zasada 3: Żadna Dywizja nie będzie liczyła więcej niż 9 Drużyn.

 

Jednocześnie Komisja Techniczna informuje, że zmiana wchodzi w życie z chwilą publikacji.

Treść załącznika nr 1 Regulaminu Rozgrywek Drużynowych po zmianach dostępna na stronie PFS.

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner