Poziomy sędziowskie

Polska Federacja Squasha stosuje poziomy sędziowskie opierając się na rekomendacjach Światowej Federacji Squasha (World Squash Federation).

W Polsce mamy następujące poziomy sędziowskie:

1)  Sędzia Klubowy (Introductory Referee)

2)  Sędzia Narodowy (National Referee)

3)  Sędzia Regionalny (Regional Referee) – ponad-krajowy, Europejski

 

Wszystkie osoby certyfikowane przez PFS na sędziów:

-         mają obowiązek zapoznać się z przepisami gry singlowej w squasha,

-         przechodzą szkolenie przeprowadzone przez sędziego certyfikowanego na poziomie przynajmniej Narodowym,

-        są oceniane z praktycznego stosowanie wiedzy podczas sędziowania meczów turniejowych (assessment).

 

Przed wszystkimi sędziami stawiane są podobne wymagania, jednakże poziom wiedzy, a zwłaszcza umiejętność stosowanie zasad w praktyce różnią się w stosunku do poszczególnych poziomów sędziowskich.

Ocena praktycznego stosowania przepisów (assessment) odbywa się w innych warunkach dla każdego z poziomów. Np. ocena na poziom Regionalny przeprowadzana jest przez certyfikowanego przez WSF asesora podczas meczów na poziomie międzynarodowym.

 

Wśród wymagań stawianych sędziom znajdują się:

-        dobry wzrok i słuch,

-        zdany egzamin ze znajomości zasad gry pojedynczej w squasha,

-        wcześniejsze doświadczenie w sędziowaniu meczy turniejowych,

-        znajomość Zasad Postępowania Sędziego (Code of Conduct) WSF (od poziomu
Regionalnego),

-         ukończenie kursów postępowania sędziego, funkcjonowania w środowisku sędziowskim oraz zarządzania ludźmi (od poziomu Regionalnego),

-          posiadanie certyfikatu sędziowskiego na bezpośrednio niższym poziomie (np. tylko    certyfikowany sędzia Klubowy może ubiegać się o Narodowego, etc.).

 

Podczas oceny kandydata, asesor ocenia następujące elementy:

-          znajomość zasad gry w squasha i ich interpretacja zgodna z przyjętymi wzorcami,

-          podejmowanie właściwych decyzji (zwłaszcza w odniesieniu do przeszkadzania) na   danym poziomie sędziowskim,

-          umiejętność prowadzenia meczu oraz stosowanie zasad, jeżeli potrzeba,

-          konsekwencja w interpretacji zasad i podejmowaniu decyzji,

-          rozumienie gry w squasha, włączając pojęcia ‘wygrywające uderzenie’,                     ‘przeszkadzania’, etc. na odpowiednim poziomie,

-          rozumienie taktyk zawodników, włączając pojęcia ‘poruszanie się po korcie’,               ‘odpowiedni zamach’, ‘dołożenie wszelkich starań’, etc. na odpowiednim poziomie,

-          komunikacja z zawodnikami,

-          poprawne prowadzenie protokołu z meczu oraz innych wymagań administracyjnych   stawianych przed sędzią podczas turniejów.

 

Informacje o planowanych kursach sędziowskich w Polsce można znaleźć w kalendarzu szkoleń sędziowskich. 

 

Niezależnie, osoby zainteresowane podniesieniem umiejętności sędziowskich własnych lub w klubie sportowym prosimy o kontakt z biurem PFS lub z członkami Komisji Sędziowskiej PFS.

Osoby pragnące przejść ocenę umiejętności (assessment) prosimy o kontakt z członkami Komisji Sędziowskiej.

 

 

 

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner