Kurs ESF L2

Kurs ESF L2

Warunki uczestnictwa w kursie.

W kursie ESF L2 mogą uczestniczyć trenerzy posiadający już certyfikat ESF L1 i pracujący w obszarze kompetencji z tego poziomu nie mniej niż pół roku.

Zarys kursu ESF L2

Kurs prowadzony jest przez Tutor’ów z Europejskiej Federacji Squasha i z reguły jest ich dwóch. W chwili obecnej kurs prowadzony jest w języku angielskim. Zatem jednym z warunków uczestnictwa jest posiadanie umiejętności zrozumienia i porozumiewania się tym językiem. PFS nie zapewnia translacji wykładów.
Kurs trwa 4 dni i zazwyczaj są to czwartek, piątek sobota i niedziela.

Głównym zakresem pracy podczas tego kursu jest dalsze pogłębianie procesu kompetencji trenera w zakresie treningu squasha. Głównym zadaniem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności przyszłym trenerom ESF L2 w zakresie umiejętnej transformacji z poziomu początkującego do poziomu gry opartej o zwiększoną dokładność uderzeń w wymianach piłek i budowaniu skutecznej taktyki nakierowanej na kreowanie sytuacji na korcie sprzyjających zwiększeniu presji na przeciwniku, a w efekcie prowadzących do zdobycia punktu. Skuteczność i dokładność są podstawowymi parametrami wokół których zbudowany jest program kursu dający przyszłym trenerom narzędzia do ich poprawy.

Jest to jeszcze głębszy proces w zakresie budowania właściwej motoryki ciała i wykorzystania jej podczas gry, znacznie bardziej pogłębiony proces pracy z Percepcją Decyzją i Akcją oraz proces nakierowany na budowanie umiejętności gracza w sytuacjach otwartych wymian piłek (Open Skill Rally Situation).

Rekrutacja

Do kursu ESF L2 mogą zgłaszać się osoby posiadające już kompetencje z ESF L1 i pracujące na poziomie tych kompetencji nie krócej niż rok. Kandydaci nadsyłający swoje zgłoszenia mogą zostać poproszeni o udokumentowanie. Np. poświadczenie z klubu, w którym pracują.

Ogłoszenie o kursie zamieszczane jest na stronie Polskiej Federacji Squasha w dziale Aktualności oraz Trenerzy.

Ogłoszenie zawiera datę miejsce, nazwiska Tutorów oraz cenę kursu, która obecnie została wyznaczona na poziomie 1450pln.
Kandydaci w odpowiedzi na ogłoszenie przesyłają swoje zgłoszenie e-mailem podając dane osobowe, dane klubu w którym pracują i opisują krótko swoje dotychczasowe doświadczenie z zakresu pracy trenera.

Komisja Trenerska zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych kandydata w szczególności w zakresie jego doświadczenia trenerskiego.

Egzamin

Egzamin odbywa się ostatniego dnia kursu czyli w niedzielę i jest formą sprawdzenia zakresu wiedzy uczestnika po kursie.
Niezmiennymi kompetencjami, które podlegają ocenie są:
- wiedza i umiejętności z zakresu ESF L2,
- umiejętności przekazywania tej wiedzy trenującym,
- zaplanowanie progresywnej sesji treningowej na poziomie ESF L2.

Egzamin również jest prowadzony w formie praktycznego przeprowadzenia treningu na korcie w formie indywidualnej i grupowej. Czas trwania treningu to ok. 30minut. Aby móc uzyskać certyfikat należy zaliczyć wszystkie te obszary.

W razie niepowodzenia Tutor ESF L2 wskazuje brakujące obszary kompetencji, które muszą być uzupełnione. Ponieważ w chwili obecnej tutorzy pochodzą spoza obszarów Polski, uczestnicy kursu muszą uzgodnić z nimi czasookres pracy uzupełniającej i możliwość oraz formę podejścia do egzaminu poprawkowego. Uwaga! PFS ani Komisja Trenerska nie bierze na swoje barki odpowiedzialności za niedomówienia pomiędzy kandydatem a Tutorem w tej kwestii.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę egzaminu otrzymują certyfikaty z biura Europejskiej Federacji Squasha, które również są uprawnieniami zawodowymi na terenie Unii Europejskiej.

 

Opracował
Maciej Chądzyński
Trener Squasha ESF L3

Dokumenty do pobrania

    Brak wpisów

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner