Kurs ESF L3

Kurs ESF L3

Warunki uczestnictwa w kursie

Do kursu ESF L3 rekomendacje wystawia Polska Federacja Squasha, a w szczególności jej „ciało” wykonawcze, czyli Komisja Trenerska.

Kandydat do kursu ESF L3 musi wykazać się posiadaniem certyfikatu ESF L2 oraz pracować w obszarze tych kompetencji nie krócej niż 2 lata. Musi również biegle władać językiem angielskim, gdyż program kursu i prowadzenie w całości oparte jest o ten język.

Komisja trenerska po uzyskaniu pewności, co do słuszności wyboru kandydata rekomenduje go do Europejskiej Federacji Squasha jako uczestnika kursu ESF L3.

Rekrutacja

Ogłoszenie o kursie ESF L3 nadsyłane jest z biura ESF i następnie publikowane na łamach strony PFS.

Kandydaci do ESF L3 nadsyłają następnie zgłoszenia, które podlegają weryfikacji. Ostatecznie Komisja Trenerska wystawia rekomendacje dwóm kandydatom, bo taka liczba miejsc jest przyznawana na jeden kraj. Jeśli jest większa liczba kandydatów po weryfikacji PFS zwraca się z prośbą o poszerzenie składu kandydatów na kurs.

Opłata za kurs podawana jest przez biuro Europejskiej Federacji Squasha, a następnie opublikowana jest przez PFS na łamach jej strony internetowej.

Zarys kursu ESF L3

Kurs ESF L3 odbywa się z reguły w dwóch krajach Europejskich. Pierwsza część trwa 5 dni, druga 3 dni, a pomiędzy nimi jest okres około 3 miesięcy pracy z materiałem z kursu pierwszej części, tzw. Portfolio zawodników. Praca polega na przeprowadzeniu procesu treningowego opartego o identyfikację stanu faktycznego wytrenowania zawodników (minimum dwóch) i ułożeniu oraz przeprowadzeniu cyklu treningowego w celu wykazania progresu umiejętności zawodników. Wszystkie plany oraz przebieg i rezultaty tego procesu kandydat na trenera ESF L3 zapisuje i tworzy tzw. Portfolio zawodnika, które następnie broni przed Komisją Trenerską ESF podczas drugiego zjazdu.

Egzamin

Jak wspomniano wyżej, część egzaminacyjna to drugi trzydniowy zjazd, na którym kandydaci dzielą się swoim doświadczeniem z przeprowadzonej pracy, a następnie bronią swojego portfolio przed Komisją Trenerską. Egzamin odbywa się w języku angielskim.

Kandydaci, którzy otrzymają pozytywną ocenę z egzaminu otrzymują certyfikat trenera ESF stopnia 3. Zostają też wpisani na stronę internetową Europejskiej Federacji Squasha.

 

Opracował
Maciej Chądzyński
Trener Squasha ESF L3

Dokumenty do pobrania

    Brak wpisów

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner