Komunikaty dotyczące turniejów

Decyzja w sprawie Protestu dot. zachowania zawodnika na Dunlop Squash Niku Open (2009-10-26)

Szanowny Pan
Tomasz Abramowski

    Informuję, iż w nawiązaniu do protestu przesłanego przez Pana  o treści:
„PROTEST W SPRAWIE TURNIEJU KAT. A Z DNIA 17.10.2009
Zgłaszam oficjalny protest dotyczący zachowania zawodnika Macieja Sikorskiego podczas meczu z Tomaszem Abramowskim w czasie turnieju kategorii A w Poznaniu 17.10.2009. Maciej Sikorski w czasie meczu zachowywał się bardzo nie sportowo, wyzywał przeciwnika, za co dostał ostrzeżenie oraz stratę punktu. Po zakończeniu meczu wyzwał również sędziego oraz kibiców. Jego zachowanie z pewnością nie służy popularyzacji squasha. Domagam się zawieszenia Macieja Sikorskiego w prawach zawodnika na okres co najmniej dwumiesięczny aby uświadomić innym graczom, że takie zachowania są niedopuszczalne i surowo karane„

    Zarząd w oparciu o rekomendację Komisji Sędziowskiej podjął decyzję o nie uznaniu zasadności protestu w oparciu o tymczasowy Regulamin Rozgrywek Indywidualnych.

Komisja sędziowska motywując swoją rekomendację do decyzji pisze co następuje: Wszelkie protesty dotyczące przebiegu turnieju, a w szczególności przebiegu meczów podczas turnieju należy kierować do Sędziego Głównego Turnieju lub do Dyrektora Turnieju. Zasada ta pozwala na natychmiastowa ocenę zaistniałej sytuacji w oparciu o informacje od bezpośrednich obserwatorów lub osób upoważnionych, w szczególności zaś od sędziego prowadzącego dane spotkanie.
Przedstawiony przez zgłaszającego protest opis sytuacji wskazuje na naruszenie zasady 17. W myśl tej zasady oraz innych zasad rozgrywek, sędzia prowadzący spotkanie uznaje zasadność zastosowanych kar. Jego decyzje należy uznać za adekwatne do sytuacji i ostateczne.
W myśl § 10 Regulaminu Rozgrywek protesty dotyczące przebiegu turnieju należy kierować do Dyrektora lub Sędziego Głównego Turnieju, do rozpatrzenia podczas turnieju. W kolejności, można złożyć protest na tak podjętą decyzje do Komisji Technicznej.
Tomek Abramowski nie przedstawił Komisji protestu zgłoszonego w tym temacie do Dyrektora Turnieju.
Jednocześnie Komisja Sędziowska stwierdza, ze nie wpłynęły wnioski w przedmiotowym temacie od Sędziego Głównego lub Dyrektora Turnieju.

Z poważaniem

Adam Michańków

Prezes Zarządu

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner